گیلان »

دوره آموزشی تخصصی مدیران برتر بانک نشاء برنج استان گیلان

دوره آموزشی تخصصی مدیران برتر بانک نشاء برنج استان گیلان

دی ۲۲, ۱۳۹۷ 1

دوره آموزشی تخصصی مدیران برتر بانک نشای برنج استان گیلان در مجتمع مرکز آموزش و ترویج تکنولوژی هراز – طرح ایران-ژاپن کاپیک

بیشتر بخوانید »