بذر »

بوجاری بذر ، الک ، قلوه گیری و ریشک زنی

بوجاری بذر ، الک ، قلوه گیری و ریشک زنی

دی ۲۲, ۱۳۹۷ 1

بوجاری بذر، الک، قلوه گیری و ریشک زنی (جداسازی بذرهای پوک و نیمه جان و علف های هرز)

بیشتر بخوانید »