دوره آموزشی تخصصی مدیران برتر بانک نشاء برنج استان گیلان

۱۳۹۷/۱۰/۲۲ 0 کد خبر : 319
دسته : اخبار ، بانک نشاء

دوره آموزشی تخصصی مدیران برتر بانک نشای برنج استان گیلان در مجتمع مرکز آموزش و ترویج تکنولوژی هراز – طرح ایران-ژاپن کاپیک

فرستادن دیدگاه »